Verbazing als start voor dieper leren/denken

In deze workshop gaan we rond het thema massaverhouding bezig met practica, denken in deeltjes, verbazing en leren/denken (of leren denken!). We richten ons op hoe we de leerling tot leren/denken kunnen krijgen. We bespreken met name didactisch coachen. Welke omstandigheden daarvoor voorwaarde zijn, en hoe je daarover in gesprek komt. Tijdens de workshop bekijken we een voorbeeld les en practicum. We delen ervaringen en er is de mogelijkheid een didactisch coach vragen te stellen.

Docenten: Jouk Wilts en Erna Oosterbroek (Zoet Zout Zuur / MK Publishing)
Doelgroep: docenten en toa’s scheikunde 3havo/vwo en 3/4 vmbo-TL
Ronde 3: 14.30u – 15.30u