Stop meer schokkende dramatiek in je natuurkundelessen!

Hoe leg je het beste uit over elektriciteit? Vertel je over de beweging van elektronen of juist over kaboutertjes met rugzakjes, vrachtwagens met laad- of ladingsbakken, pizzakoeriers, groene mensen met energieballetjes die uit een batterij komen? Om dicht bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven wordt er vaak gekozen voor analogieën. Zeker bij abstracte, onzichtbare en onvoorstelbare onderwerpen als elektriciteit. Helaas heeft elke analogie zijn beperking, kan deze leiden tot misconcepten of kunnen soms niet alle vragen met de analogie worden beantwoord.
U mag in deze workshop de rol van een leerling tijdens een natuurkundeles spelen. We zullen actief meerdere mogelijke invalshoeken behandelen zoals bijvoorbeeld drama, discussies, spellen en experimenten. In de lessen vragen we een actieve rol van de leerlingen. Aan de hand van slechts enkele basisregels gaan zij in groepjes aan de slag om inzichtelijk te maken hoe elektriciteit werkt. Dit doen zij door middel van drama (toneel) voor de rest van de klas. Door in de huid van elektronen te kruipen en hun gedrag na te bootsen krijgen leerlingen inzicht in de materie. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen de kennis vergaren met slechts een minimum aan uitleg.

Het onderwerp van de workshop komt voort uit een samenwerkingsproject met een Hongaarse collega in het kader van Science on Stage (zie https://science-on-stage.nl/).

Docent: Silvio Rademaker (natuurkundedocent Amadeus Lyceum Vleuten)
Doelgroep: docenten en toa’s natuurkunde, vmbo-tl / havo / vwo maar ook docenten van andere vakken met complexe abstracte begrippen
Ronde: 3