Motiveren met gamification: speel met je leerlingen!

Veel van onze leerlingen besteden een groot gedeelte van hun vrije tijd aan games. Of dit wenselijk is, kunnen we in het midden laten, maar het feit is dat de leerlingen door deze games worden gemotiveerd om door te spelen. Hoe krijgen die spellen voor elkaar dat leerlingen vrijwillig tientallen uren spelen, terwijl wij moeten buffelen om ze aan het huiswerk te krijgen?

In deze workshop gaan we via een stukje game-theorie op zoek naar game-mechanieken die toepasbaar zijn in de les. Met behulp van deze game-mechanieken kunnen we leerlingen intrinsiek motiveren om met de lesstof aan de slag te gaan en te presteren op hun eigen niveau. Aan het einde van de workshop heb je zelf (het begin van) een gegamificeerde les ontworpen, die je in je eigen klassen toe kunt passen.

Docent: Bert Haalboom (Martinus College / Haalboom Onderwijs & Innovatie)
Doelgroep: alle vakken en niveaus
Ronde 1: 11.30u – 12.30u