Malmberg

Malmberg is voor de bètavakken met o.a. de methodes Nova en Biologie voor jou continu in beweging. Leerlingen passen kennis toe en leren vanuit hun eigen belevingswereld. Dat maakt het vak relevanter en zorgt voor gemotiveerde leerlingen. In de online leeromgeving krijgen leerlingen gerichte feedback, ‘adaptieve’ Test jezelf oefentoetsen en kunnen ze eenvoudig vaardigheden en begrippen trainen. En jij hebt altijd inzicht in de voortgang van je leerlingen.

Kom langs bij onze stand en bekijk en bestel gratis de nieuwste lesmaterialen en ervaar de voordelen van de online leeromgeving. Of kijk alvast op: www.malmberg.nl