Hoe gebruik je www.chemieleerkracht.be in de klas?

Chemieleerkracht.be is een portaalsite opgebouwd samen met studenten chemie lerarenopleiding secundair onderwijs UCLL Limburg (Belgie). De site wil een verzamelplaats zijn van inspirerende materialen, creatieve ideeën, links naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen en leuke contexten. Deze ruime verzameling laat toe om eenzelfde leerinhoud met verschillende werkvormen in de klas te brengen en dit met sterk sturende werkvormen of met werkvormen die de individuele leerling uitdaagt en actief betrekt.

In deze workshop illustreren we dit aan de hand van een palet van werkvormen en didactische materialen terug te vinden op http://www.chemieleerkracht.be We leggen in het bijzonder nadruk op digitale tools, interactieve filmfragmenten, gebruik van simulaties, uitdagende experimenten, spellen, projectjes en escape rooms (de “hippe” werkvorm). We geven hierbij eveneens tips voor organisatie, evaluatiemogelijkheden en interessante bronnen.

Docent: Filip Poncelet (UCLL lerarenopleiding SO Diepenbeek)
Doelgroep: docenten scheikunde
Ronde 1: 11.30u – 12.30u