Bewegen tussen macro en micro (oplossen)

Wat gebeurt er wanneer een stof oplost in water? Deze vraag is door de jaren heen steeds specifieker beantwoord. Ook voor leerlingen is dit een vraag die ze steeds beter leren beantwoorden. Cruciaal is daarbij het leren denken over en in deeltjes. En dat betekent heen en weer bewegen tussen macro en micro. Leren denken in deeltjes is de sleutel tot het oplossen van andere (scheikundige) vragen. Het stimuleren van het diepere denken is daarom iets waar je als docent bij wil zijn.
Zoet Zout Zuur is een methode waarbij instructievideo’s ervoor zorgen dat je meer tijd hebt in de les om zicht te krijgen op het leren van leerlingen. De opgaven en practica zijn bewust gericht op het leren denken in deeltjes. We gaan in de werkgroep de lespraktijk en de methode proeven. Er is alle ruimte voor vragen of suggesties. Alvast proeven? www.zoetzoutzuur.nl

Docent: Jouk Wilts (Zoet Zout Zuur)
Doelgroep: docenten en toa’s scheikunde vmbo-tl bovenbouw en havo/vwo3.
Ronde: 4