Werken als een professional

Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongeren hun vakmanschap – van de eerste klas op het vmbo tot en met het mbo. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever. Dit jaar is dat de Unie van Waterschappen.
Een stevig onderdeel van alle Vakkanjer programma’s is de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. Vaardigheden die iedere professional nu en in de toekomst hard nodig heeft.
Het leren werken als een professional is belangrijk voor het beroepsonderwijs maar net zo interessant voor andere onderwijssoorten.

In deze workshop laten we u zien op welke manier vmbo-leerlingen in Vakkanjer Pioneer werken aan hun professionele vaardigheden. We gaan met elkaar in gesprek om voorbeelden te verzamelen dat professioneel werken niet gebonden is aan een bepaald opleidingsniveau; iedereen kan leren projectmatig werken, samenwerken, luisteren en afstemmen, afspraken maken en nakomen. Bij het leren van professionele vaardigheden is de rol van de docent erg belangrijk. Hier hoort immers een professionele vorm van begeleiden bij. We sluiten daarom af met een actieve oefening zodat u zicht krijgt op de manier waarop u dit als docent kunt doen.

Door: Vakkanjers
11:30-12:15
Steenzaal

vk_lg_vakkanjers_rgb