Techniek-2the-NexT

Jarenlang heeft de stichting Technicles gezorgd voor de ontwikkeling en (gratis) uitgave van zeer bruikbaar lesmateriaal voor Techniek en aanverwante vakken. Tijd echter voor de stichting een stapje terug te doen. Gelukkig heeft NVON zich bereid verklaard het materiaal voor alle leden beschikbaar te houden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. De mensen achter dit materiaal lichten nog eenmaal hun beweegredenen toe en laten zien hoe dit materiaal het best tot zijn recht komt in de klas.

Door: Technicles
14:30-15:45
Grondzaal 2

techniek-next