Professionalisering graven

Het beroep van machinist gaat de komende jaren veranderen. Er zal meer sprake zijn van de inzet van geavanceerde technieken. De infra branche vraagt om meer flexibele werknemers, die zelfstandige en oplossingsgericht kunnen werken. Een kwalitatieve slag in de machinistenopleiding, met aandacht voor houding en gedrag, is daarvoor nodig. De arbeidsmarkt trekt sinds 2016 weer aan. Hierdoor ontstaat een krapte aan geschoold personeel in de infra.

Eind 2016 sloegen het SOMA College en de Universiteit Twente (UT) de handen ineen. De UT ontwikkelt nieuwe graaftechnologieën, in samenwerking met het bedrijfsleven. De UT test deze nieuwe technologieën samen met het SOMA College, dat beschikt over 13 hectare oefenterrein. Het SOMA College fungeert daarmee als living lab voor de professionalisering van graafwerkzaamheden.

Het SOMA College doet een RIF aanvraag met als doel het ontwikkelen van betere graafprocessen en -technologie en een continue verbetering van het onderwijs van de machinisten door onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid samen te koppelen.

We willen samen met jullie nadenken over de oplossingsrichtingen.

Door: SOMA-college
11:30-12:15
Gebouw 200
Lokaal 200.012A