Onderzoekend leren in het VMBO

Deze workshop is erop gericht de deelnemers een aantal basisvaardigheden mee te geven om met onderzoekend leren binnen het VMBO aan de slag te gaan. Dit wordt bereikt door een korte theoretische inleiding waarna er door middel van handen uit de mouwen gewerkt wordt aan het toepassen van de theorie. Hierbij worden deelnemers uitgedaagd zelf een onderzoek op te zetten bij een onderwerp naar keuze, of kunnen zij gebruik maken van door de workshopleider aangereikte materialen. Voordat aandacht wordt besteed aan begeleiding en beoordeling van de leerlingen geven de deelnemers een terugkoppeling van hun ervaringen tijdens de “hands-on” fase. De workshop is een afgeleide van een uitgebreide, door het lerarenregister goedgekeurde, cursus die door de NVON wordt aangeboden.

Door: Willem Snel
Locatie: Natuursteenzaal
Tijd: 14:30