Natuurwetenschap.nu

over ontwikkelteams en leergebieden

Op 8 maart is het ontwikkelteam Mens en Natuur van curriculum.nu van start gegaan. Deze teams denken na over de vraag: “Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er nagedacht over allerlei zaken. Wat vinden we belangrijk aan het curriculum? En hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? In het ontwikkelteam zijn docenten vertegenwoordigd van zowel po en vo, van vmbo basis als gymnasium en van verschillende natuurwetenschappelijke disciplines inclusief aardrijskunde en techniek.

De eerste ontwikkelsessie stond in het teken van een visie op het leergebied. Tijdens deze workshop gaan we graag met u in gesprek over de afwegingen die het ontwikkelteam heeft gemaakt als het gaat om het creëren van samenhang, het zorgen voor doorlopende leerlijnen en het terugdringen van de overladenheid in het onderwijsprogramma. Tot slot nemen we u mee in de geplande vervolgstappen, waarbij de visie als basis dient.

Door: Curriculum.nu
14:30-16:00
Betonzaal 1