Het hoe en wat van de profielvak cspe’s in het vmbo

De beroepsgerichte vakken van het vmbo zijn de laatste jaren drastisch veranderd. Voor de sector Techniek hebben we nu 5 profielen: 
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Maritiem en Techniek (Ma&T)
Deze profielvakken worden afgesloten met een centraal examen, een CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen).

In deze workshop maakt u kennis met deze vorm van (deels) praktische examinering. We kijken naar voorbeelden van de opdrachten en het bijbehorende correctievoorschrift. Ook gaan we in op de verschillen van cspe voor de verschillende leerwegen (bb, kb en gl). Ook zullen we een kijkje in de toekomst nemen van deze examens waar digitalisering een belangrijke rol zal spelen.

Docent: Jankees Tanger (cito, en voorzitter NVON-sectie Techniek & Technologie)
Doelgroep: docenten in de technische profielvakken, vmbo bb/kb/gl
Ronde: 1