De SkillsMETER

Soepele overgangen vmbo – mbo – arbeidsmarkt

De SkillsMETER is en methodeonafhankelijke digitale maatwerk-app voor alle Bètavakken in het VO. Het is een uniek digitaal ontwikkelingsgericht begeleidings- en beoordelingsinstrument met 100 vaardigheden en een dashboard voor feedback en reflectie. Het is geheel op maat in te richten met meerdere beoordelaars – de leerling beoordeelt ook zichzelf – en is geschikt voor alle besturingssystemen en devices.

De SkillsMETER registreert alle skills benoemd in de 21e eeuwse vaardigheden (SLO). Leerlingen of studenten, mentoren, docenten, begeleiders in de praktijk: iedereen beoordeelt de werkwijze van de student per opdracht. De grote hoeveelheid data die met de SkillsMETER wordt verzameld, wordt overzichtelijk weergegeven in een radardiagram. Van elke student kun je terugzien wie welke beoordeling voor welke opdracht heeft gegeven. En dat alles ‘on the fly’ op je telefoon, tablet of desktop.

Wat willen we realiseren:
– Het ontwikkelen van jongeren voor de toekomst van morgen
– Vertaalslag van de 21e eeuwse vaardigheden van papier naar praktijk
– Eenduidige begeleidings- en formatieve beoordelingsmethodiek (v)mbo
– Borgen van het nieuwe vmbo aan de mbo dossiers (sectoroverstijgend)
– Intake richten op ontwikkelbare vaardigheden (skills)
– Toepasbaar binnen het vso, vmbo, havo, mbo en arbeidsmarkt

skillsmeter.org

Door: Pijnenburg Techniek Scouting
13:30-14:15
Waterzaal