CSI bij NASK

CSI is vakoverstijgend en een leuk alternatief voor het behandelen van theorie NASK door middel van diverse practica. De leerlingen werken in groepen van 3 a 4 personen aan het oplossen van een moord. Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: destilleren, filtreren, adsorberen, chromatografie, uv-licht, microscopie, DNA, vezelonderzoek (textiel), concenratie-berekeningen, patronen herkennen, kraak de code-wiskunde, Duitse dreigbrief etc.

Door: Yvet de Rooij-Maas en Sonja Boschman
Locatie: Staalzaal
Tijd: 13:30