Beweging in wetenschap, wetenschap in beweging

Het ontwikkelen van vakoverstijgende onderzoekscompetenties is binnen de onderwijspraktijk in Vlaanderen in volle evolutie. STEM-projecten en – richtingen raken sterk ingeburgerd in het Vlaamse onderwijslandschap. Voor de leraar blijft het een heuse uitdaging om los te komen van het vakspecifieke denken. Sport- en bewegingswetenschappen bieden een waaier aan mogelijkheden om binnen hun leefwereld de leerlingen te motiveren de wetenschappelijke methode toe te passen. We gaan aan de slag met een kant-en-klaar praktijkgericht voorbeeld dat direct toepasbaar is in het klasgebeuren. Via de wetenschappelijke methode verwerven we data die we vervolgens via eenvoudige excel-toepassingen verwerken. Doel: de leraar (natuurwetenschappen, wiskunde, lichamelijke opvoeding) bewust maken van de opportuniteiten binnen beweging en sport om leerlingen te motiveren en te stimuleren richting wetenschappelijk denken en redeneren. Of hoe sport en beweging als middel gebruikt kan worden om wetenschappelijke principes beter te begrijpen en te integreren in het dagelijkse leven en de leefwereld van leerlingen.

Docent: Kim Ramon (GO! Eureka atheneum Torhout, Belgie)
Doelgroep: docenten natuurkunde, biologie.
Ronde: 2