21st Century Skills en LOB

In projectopdrachten leren leerlingen 21st Century Skills en krijgen ze een beeld van beroepen. In deze workshop kiest u uit een aantal voorbeelden een projectopdracht die bij uw vakgebied past. Vervolgens ontdekt u hoe u de leerlingen begeleidt bij het uitvoeren van de projectopdracht en dus bij het ontwikkelen van die vaardigheden.
BDF Advies legt in haar onderwijsprogramma’s de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs door de echte (beroeps)wereld de lessen ‘binnen te brengen’. Projectopdrachten zijn beroepsrelevante opdrachten met de bedoeling leerlingen (beroeps-) competenties te laten ontwikkelen. In een beroepsrelevante projectopdracht staat het maken van een beroepsproduct centraal. Een opdrachtgever uit het bedrijfsleven of een andere externe organisatie presenteert – eventueel via de leraar – de opdracht. Deze opdracht omvat een specifiek probleem. Is de opdrachtgever tevreden over de uitvoering, dan sluit de leerling het project af met een voldoende.
Behalve vakkennis en vakvaardigheden, leren leerlingen bij het uitvoeren van een beroepsgerichte taak, ‘aangehangen’ loopbaancompetenties en de algemene competenties, tegenwoordig ‘21eeuwse vaardigheden’ genoemd.

Door: BDF Advies
14:30-16:00
Betonzaal 2